دسته بندی ها

  عملیات

Bourse-A
شروع از 2,300,000ریال ماهانه
 • 25 گیگابایت دیسک
 • SSD / NVME نوع دیسک
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • ویندوز 7 / 10 سیستم عامل
 • Chrome مرورگرها1
 • Firefox مرورگرها2
 • WaterFox مرورگرها3
 • Opera مرورگرها4
 • i.e مرورگرها5
Bourse-B
شروع از 3,300,000ریال ماهانه
 • 25 گیگابایت دیسک
 • SSD / NVME نوع دیسک
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 6 هسته سی پی یو
 • ویندوز 7 / 10 سیستم عامل
 • Chrome مرورگرها1
 • Firefox مرورگرها2
 • WaterFox مرورگرها3
 • Opera مرورگرها4
 • i.e مرورگرها5
Bourse-C
شروع از 4,300,000ریال ماهانه
 • 25 گیگابایت دیسک
 • SSD / NVME نوع دیسک
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 8 هسته سی پی یو
 • ویندوز 7 / 10 سیستم عامل
 • Chrome مرورگرها1
 • Firefox مرورگرها2
 • WaterFox مرورگرها3
 • Opera مرورگرها4
 • i.e مرورگرها5