نمایندگی لایت اسپید NVME

نمایندگی RAN

600,000ریال
ماهانه
وب سرور لایت اسپید
100% Complete

دیسک 2 گیگابایت
4% Complete

کنترل پنل cpanel
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RBN

999,000ریال
ماهانه
وب سرور لایت اسپید
100% Complete

دیسک 5 گیگابایت
10% Complete

کنترل پنل cpanel
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RCN

1,400,000ریال
ماهانه
وب سرور لایت اسپید
100% Complete

دیسک 10 گیگابایت
20% Complete

کنترل پنل cpanel
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RDN

1,900,000ریال
ماهانه
وب سرور لایت اسپید
100% Complete

دیسک 20 گیگابایت
40% Complete

کنترل پنل cpanel
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی REN

2,900,000ریال
ماهانه
وب سرور لایت اسپید
100% Complete

دیسک 50 گیگابایت
100% Complete

کنترل پنل cpanel
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین