کارت خرید

هاست ایمیل
  • Product 1

    هاست ایمیل EA

    • 1000 MB Disk
    • 10G B.W
    • 20 Account
    • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
    فقط
    150,000/mo
    سفارش دهید
  • Product 2

    هاست ایمیل EB

    • 2000 MB Disk
    • 20G B.W
    • 30 Account
    • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
    فقط
    270,000/mo
    سفارش دهید
  • Product 3

    هاست ایمیل EC

    • 5000 MB Disk
    • 50G B.W
    • 50 Account
    • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
    فقط
    450,000/mo
    سفارش دهید
  • Product 4

    هاست ایمیل ED

    • 10.000 MB Disk
    • 100G B.W
    • 100 Account
    • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
    فقط
    850,000/mo
    سفارش دهید
  • Product 5

    هاست ایمیل EE

    • 20.000 MB Disk
    • 200G B.W
    • 200 Account
    • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
    فقط
    1,300,000/mo
    سفارش دهید