کارت خرید

هاست ایمیل
 • Product 1

  هاست ایمیل EA

  • 1000 MB Disk
  • 10G B.W
  • 20 Account
  • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
  فقط
  150,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست ایمیل EB

  • 2000 MB Disk
  • 20G B.W
  • 30 Account
  • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
  فقط
  270,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست ایمیل EC

  • 5000 MB Disk
  • 50G B.W
  • 50 Account
  • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
  فقط
  450,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست ایمیل ED

  • 10.000 MB Disk
  • 100G B.W
  • 100 Account
  • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
  فقط
  850,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست ایمیل EE

  • 20.000 MB Disk
  • 200G B.W
  • 200 Account
  • Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note
  فقط
  1,300,000/mo
  سفارش دهید