با توجه به اختلال درگاه پرداخت درصورت وجود مشکل در پرداخت آنلاین لطفا از طریق کارت به کارت اقدام نمایید. پس از تکمیل فرایند پرداخت، رسید پرداخت را از طریق تیکت به واحد پشتیبانی هاست و دامنه ارسال نمایید. شماره کارت: 6104337463165553 ، بنام: شهاب شیری همدانی
کارت خرید - تلاش نت

هاست ایمیل

هاست ایمیل EA

150,000ریال
ماهانه
Disk 1000 MB
20% Complete

B.W 10G
5% Complete

Account 20
10% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note

هاست ایمیل EB

270,000ریال
ماهانه
Disk 2000 MB
40% Complete

B.W 20G
10% Complete

Account 30
15% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note

هاست ایمیل EC

450,000ریال
ماهانه
Disk 5000 MB
100% Complete

B.W 50G
25% Complete

Account 50
25% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note

هاست ایمیل ED

850,000ریال
ماهانه
Disk 10.000 MB
0% Complete

B.W 100G
50% Complete

Account 100
50% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note

هاست ایمیل EE

1,300,000ریال
ماهانه
Disk 20.000 MB
0% Complete

B.W 200G
100% Complete

Account 200
100% Complete


Pop3, Smtp, Imap, Calendar, Task, Note