جشنواره تابستانه شروع شد!! برای مشاهده پکیج ویژه مشتریان فعال به آدرس https://landing.talashnet.com/summer99 مراجعه نمایید.
کارت خرید - تلاش نت

نمایندگی هاست Reseller

نمایندگی RA

شروع از   150,000ریال
ماهانه
کنترل پنل cpanel/Plesk
100% Complete

دیسک 2 گیگابایت
4% Complete

پهنای باند 40.000 مگابایت
8% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RB

شروع از   250,000ریال
ماهانه
کنترل پنل cpanel/Plesk
100% Complete

دیسک 5 گیگابایت
10% Complete

پهنای باند 100.000 مگابایت
20% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RC

شروع از   350,000ریال
ماهانه
کنترل پنل cpanel/Plesk
100% Complete

دیسک 10 گیگابایت
20% Complete

پهنای باند 200.000 مگابایت
40% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RD

شروع از   600,000ریال
ماهانه
کنترل پنل cpanel/Plesk
100% Complete

دیسک 20 گیگابایت
40% Complete

پهنای باند 200.000 مگابایت
40% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RE

999,000ریال
ماهانه
کنترل پنل cpanel/Plesk
100% Complete

دیسک 50 گیگابایت
100% Complete

پهنای باند 500.000 مگابایت
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین