دسته بندی ها

  عملیات

هاست ارزان-50M-PA
شروع از 790,000ریال سالانه

 • 50 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ماهانه بکاپ
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
هاست ارزان-100M-PB
شروع از 890,000ریال سالانه

 • 100 مگابایت فضا
 • 6 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ماهانه بکاپ
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
هاست ارزان-200M-PC
شروع از 119,000ریال ماهانه

 • 200 مگابایت فضا
 • 8 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ماهانه بکاپ
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
هاست ارزان-500M-PD
شروع از 149,000ریال ماهانه

 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ماهانه بکاپ
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
هاست ارزان-1000M-PE
شروع از 169,000ریال ماهانه

 • 1000 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ماهانه بکاپ
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل