دسته بندی ها

  عملیات

هاست ویندوز-100M-MA
1,990,000ریال سالانه

تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • Plesk Panel
 • 15G B.W
 • 1 MSSQL
 • 1 MySQL
 • 1 Domain
هاست ویندوز-200M-MB
3,990,000ریال سالانه

تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • Plesk Panel
 • 20G B.W
 • 1 MSSQL
 • 1 MySQL
 • 1 Domain
هاست ویندوز-500M-MC
6,990,000ریال سالانه

تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • Plesk Panel
 • 50G B.W
 • 1 MSSQL
 • 1 MySQL
 • 2 Domain
هاست ویندوز-1000M-MD
9,990,000ریال سالانه

تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • Plesk Panel
 • 100G B.W
 • 3 MSSQL
 • 3 MySQL
 • 3 Domain
هاست ویندوز-2000M-ME
14,990,000ریال سالانه

تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • Plesk Panel
 • 200G B.W
 • 3 MSSQL
 • 3 MySQL
 • 3 Domain