نمایندگی RAL
660,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 2 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی RBL
800,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 5 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی RCL
1,300,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 10 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی RDL
1,900,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 20 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی REL
2,500,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 50 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند