دسته بندی ها

  عملیات

نمایندگی RAN
1,599,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • 2 گیگابایت دیسک
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی RBN
1,999,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • 5 گیگابایت دیسک
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی RCN
2,999,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • 10 گیگابایت دیسک
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی RDN
3,999,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • 20 گیگابایت دیسک
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی REN
4,999,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • 50 گیگابایت دیسک
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند