هاست ارزان-50M-PA
شروع از 90,000ریال سالانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • 0 افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • ندارد دامنه رایگان
هاست ارزان-100M-PB
شروع از 150,000ریال سالانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • 6 گیگابایت پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • 0 افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • ندارد دامنه رایگان
هاست ارزان-200M-PB
شروع از 28,000ریال ماهانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • 8 گیگابایت پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • 0 افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان
هاست ارزان-500M-PB
شروع از 39,000ریال ماهانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • 0 افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان
هاست ارزان-1000M-PE
شروع از 49,000ریال ماهانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • 0 افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان