کارت خرید

هاستینگ لینوکس ارزان
 • Product 1

  50 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 5 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  شروع از
  5,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  100 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 6 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  شروع از
  9,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  200 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 8 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  • دامنه رایگان IR
  شروع از
  15,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  500 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 10 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  • دامنه رایگان IR
  شروع از
  28,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  1000 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 15 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  • دامنه رایگان IR
  شروع از
  39,000/mo
  سفارش دهید