جشنواره تابستانه شروع شد!! برای مشاهده پکیج ویژه مشتریان فعال به آدرس https://landing.talashnet.com/summer99 مراجعه نمایید.
کارت خرید - تلاش نت

هاست ویندوز

100 مگابایت

850,000ریال
سالانه
Panel Plesk
100% Complete

B.W 15G
7% Complete

MSSQL 1
33% Complete

MySQL 1
33% Complete

Domain 1
33% Complete


تحویل آنی با پرداخت آنلاین

200 مگابایت

1,150,000ریال
سالانه
Panel Plesk
100% Complete

B.W 20G
10% Complete

MSSQL 1
33% Complete

MySQL 1
33% Complete

Domain 1
33% Complete


تحویل آنی با پرداخت آنلاین

500 مگابایت

1,950,000ریال
سالانه
Panel Plesk
100% Complete

B.W 50G
25% Complete

MSSQL 1
33% Complete

MySQL 1
33% Complete

Domain 2
66% Complete


تحویل آنی با پرداخت آنلاین

1000 مگابایت

2,550,000ریال
سالانه
Panel Plesk
100% Complete

B.W 100G
50% Complete

MSSQL 3
100% Complete

MySQL 3
100% Complete

Domain 3
100% Complete


تحویل آنی با پرداخت آنلاین

2000 مگابایت

3,950,000ریال
سالانه
Panel Plesk
100% Complete

B.W 200G
100% Complete

MSSQL 3
100% Complete

MySQL 3
100% Complete

Domain 3
100% Complete


تحویل آنی با پرداخت آنلاین

همراه با هر پلن میباشد

   در حال حاضر ظرفیت تکمیل میباشد