هاست ویندوز ارزان

1000 مگابایت

شروع از   99,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 15.000 مگابایت
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

50 مگابایت

شروع از   15,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 5.000 مگابایت
33% Complete


MSSQL = 1
دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

100 مگابایت

شروع از   28,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 6.000 مگابایت
40% Complete


MSSQL = 2
دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

200 مگابایت

شروع از   39,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 8.000 مگابایت
53% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

500 مگابایت

شروع از   59,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 10.000 مگابایت
66% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

همراه با هر پلن میباشد

   در حال حاضر ظرفیت تکمیل میباشد