سرور مجازی ویژه بورس

Bourse-A

+   400,000
هزینه تنظیم
2,300,000ریال
ماهانه
دیسک 25 گیگابایت
100% Complete

نوع دیسک SSD / NVME
100% Complete

حافظه رم 4 گیگابایت
50% Complete

سی پی یو 4 هسته
50% Complete

سیستم عامل ویندوز 7 / 10
100% Complete

مرورگرها1 Chrome
100% Complete

مرورگرها2 Firefox
100% Complete

مرورگرها3 WaterFox
100% Complete

مرورگرها4 Opera
100% Complete

مرورگرها5 i.e
100% Complete


Bourse-B

+   400,000
هزینه تنظیم
3,300,000ریال
ماهانه
دیسک 25 گیگابایت
100% Complete

نوع دیسک SSD / NVME
100% Complete

حافظه رم 6 گیگابایت
75% Complete

سی پی یو 6 هسته
75% Complete

سیستم عامل ویندوز 7 / 10
100% Complete

مرورگرها1 Chrome
100% Complete

مرورگرها2 Firefox
100% Complete

مرورگرها3 WaterFox
100% Complete

مرورگرها4 Opera
100% Complete

مرورگرها5 i.e
100% Complete


Bourse-C

+   400,000
هزینه تنظیم
4,300,000ریال
ماهانه
دیسک 25 گیگابایت
100% Complete

نوع دیسک SSD / NVME
100% Complete

حافظه رم 8 گیگابایت
100% Complete

سی پی یو 8 هسته
100% Complete

سیستم عامل ویندوز 7 / 10
100% Complete

مرورگرها1 Chrome
100% Complete

مرورگرها2 Firefox
100% Complete

مرورگرها3 WaterFox
100% Complete

مرورگرها4 Opera
100% Complete

مرورگرها5 i.e
100% Complete