دسته بندی ها

  عملیات

نمایندگی RAL
790,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 2 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی RBL
990,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 5 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی RCL
1,600,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 10 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی RDL
2,400,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 20 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند
نمایندگی REL
3,500,000ریال ماهانه

دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • 50 گیگابایت دیسک
 • نامحدود پهنای باند