دسته بندی ها

  عملیات

هاست دانلود-10G-FA
390,000ریال ماهانه

 • 10 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
هاست دانلود-20G-FB
690,000ریال ماهانه

 • 20 گیگابایت فضا
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
هاست دانلود-50G-FC
990,000ریال ماهانه

 • 50 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت پهنای باند
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
هاست دانلود-100G-FD
1,790,000ریال ماهانه

 • 100 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت پهنای باند
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
هاست دانلود-200G-FE
2,390,000ریال ماهانه

 • 200 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1سایت قابلیت میزبانی
 • ابرآروان+کلودفلیر سازگار با
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل