جشنواره تابستانه شروع شد!! برای مشاهده پکیج ویژه مشتریان فعال به آدرس https://landing.talashnet.com/summer99 مراجعه نمایید.
کارت خرید - تلاش نت

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
2,241,332ریال
1 سال
2,241,332ریال
1 سال
2,241,332ریال
1 سال
.net
2,334,835ریال
1 سال
2,334,835ریال
1 سال
2,334,835ریال
1 سال
.org
3,016,860ریال
1 سال
3,016,860ریال
1 سال
3,016,860ریال
1 سال
.info
3,767,637ریال
1 سال
3,767,637ریال
1 سال
3,767,637ریال
1 سال
.ir hot!
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
40,000ریال
1 سال
.co.ir
42,000ریال
1 سال
42,000ریال
1 سال
42,000ریال
1 سال
.ac.ir
42,000ریال
1 سال
42,000ریال
1 سال
42,000ریال
1 سال
.org.ir
42,000ریال
1 سال
42,000ریال
1 سال
42,000ریال
1 سال
.eu

سال
N/A
790,000ریال
1 سال
.de

سال
N/A
N/A
.biz
3,764,887ریال
1 سال
3,764,887ریال
1 سال
3,764,887ریال
1 سال
.xyz
2,310,084ریال
1 سال
2,310,084ریال
1 سال
2,310,084ریال
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains