نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

انتخاب بر اساس

دامنه
مبلغ ثبت
مبلغ انتقال
مبلغ تمدید
.com hot!
3,134,001ریال
1 سال
3,134,001ریال
1 سال
3,134,001ریال
1 سال
.net
4,226,095ریال
1 سال
4,226,095ریال
1 سال
4,226,095ریال
1 سال
.org
4,999,020ریال
1 سال
4,999,020ریال
1 سال
4,999,020ریال
1 سال
.info
5,268,198ریال
1 سال
5,268,198ریال
1 سال
5,268,198ریال
1 سال
.ir hot!
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
.co.ir
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
.ac.ir
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
.org.ir
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
.eu

سال
N/A
790,000ریال
1 سال
.de

سال
N/A
N/A
.biz
5,264,353ریال
1 سال
5,264,353ریال
1 سال
5,264,353ریال
1 سال
.xyz
3,230,136ریال
1 سال
3,230,136ریال
1 سال
3,230,136ریال
1 سال
.id.ir
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
.co

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* بجز پسوندهای خاص یا دامنه های تازه تمدید شده

انتقال یک دامنه