دسته بندی ها

  عملیات

2000 مگابایت
20,000,000ریال سالانه
دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  • Plesk کنترل پنل
  • 200.000 مگابایت پهنای باند
3000 مگابایت
24,990,000ریال سالانه
دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  • Plesk کنترل پنل
  • 300.000 مگابایت پهنای باند
5000 مگابایت
34,990,000ریال سالانه
دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  • Plesk کنترل پنل
  • 500.000 مگابایت پهنای باند
8000 مگابایت
49,990,000ریال سالانه
دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  • Plesk کنترل پنل
  • 800.000 مگابایت پهنای باند
15000 مگابایت
59,990,000ریال سالانه
دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  • Plesk کنترل پنل
  • 2.000.000 مگابایت پهنای باند