سرور مجازی VPS

سرور مجازی VA

+   200,000
هزینه تنظیم
شروع از   350,000ریال
ماهانه
HDD 25G
25% Complete

Ram 1G
33% Complete

B.W 100G
20% Complete

CPU Shared
100% Complete


سرور مجازی VB

+   200,000
هزینه تنظیم
شروع از   750,000ریال
ماهانه
HDD 50G
50% Complete

Ram 2G
66% Complete

B.W 200G
40% Complete

CPU Shared
100% Complete


سرور مجازی VC

+   200,000
هزینه تنظیم
شروع از   900,000ریال
ماهانه
HDD 100G
100% Complete

Ram 3G
100% Complete

B.W 500G
100% Complete

CPU Shared
100% Complete


همراه با هر پلن میباشد

   مشارکت در طرح حمایت از کار و سرمایه ایرانی
   عدم وابستگی به قیمت دلار
   دسترسی فیزیکی به سرورها
   پشتیبانی تلفنی و آنلاین
   میزبانی سرور در ایران