قابل توجه کلیه نمایندگان و مشتریان عزیز! با فعالسازی منوی بازاریابی میتوانید مبالغ و صورتحساب کارکرد خود را پس از پرداخت معرفی کنندگان به سیستم مشاهده نمایید.
کارت خرید - تلاش نت

خرید پیامک (پیام کوتاه)

گروهک

100,000ریال

660 پیامک

پنل کاربری رایگان

یک خط ارسال رایگان

نظرسنجی و مسابقات

بانک مشاغل

مجموعه

500,000ریال

3600 پیامک

پنل کاربری رایگان

دو خط ارسال رایگان

نظرسنجی و مسابقات

باتک مشاغل

شرکتی

1,500,000ریال

11000 پیامک

پنل کاربری رایگان

دو خط ارسال رایگان

نظرسنجی و مسابقات

باتک مشاغل

موسسه ای

6,000,000ریال

45000 پیامک

پنل کاربری رایگان

سه خط ارسال رایگان

نظرسنجی و مسابقات

باتک مشاغل

سازمانی

15,000,000ریال

122000 پیامک

پنل کاربری رایگان

سه خط ارسال رایگان

نظرسنجی و مسابقات

باتک مشاغل

خرید آنلاین