جشنواره تابستانه شروع شد!! برای مشاهده پکیج ویژه مشتریان فعال به آدرس https://landing.talashnet.com/summer99 مراجعه نمایید.
کارت خرید - تلاش نت

هاست ویندوز سازمانی

2000 مگابایت

320,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 200.000 مگابایت
25% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

3000 مگابایت

380,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 300.000 مگابایت
37% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

5000 مگابایت

460,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 500.000 مگابایت
62% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

8000 مگابایت

590,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 800.000 مگابایت
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

15000 مگابایت

790,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 2.000.000 مگابایت
0% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین