با توجه به اختلال درگاه پرداخت درصورت وجود مشکل در پرداخت آنلاین لطفا از طریق کارت به کارت اقدام نمایید. پس از تکمیل فرایند پرداخت، رسید پرداخت را از طریق تیکت به واحد پشتیبانی هاست و دامنه ارسال نمایید. شماره کارت: 6104337463165553 ، بنام: شهاب شیری همدانی
کارت خرید - تلاش نت

هاست ویندوز سازمانی

2000 مگابایت

320,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 200.000 مگابایت
25% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

3000 مگابایت

380,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 300.000 مگابایت
37% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

5000 مگابایت

460,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 500.000 مگابایت
62% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

8000 مگابایت

590,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 800.000 مگابایت
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

15000 مگابایت

790,000ریال
ماهانه
کنترل پنل Plesk
100% Complete

پهنای باند 2.000.000 مگابایت
0% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین