کارت خرید

هاست ویندوز سازمانی
 • Product 1

  2000 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 200.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  320,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  3000 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 300.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  380,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  5000 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 500.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  460,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  8000 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 800.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  590,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  15000 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 2.000.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  790,000/mo
  سفارش دهید