دسته بندی ها

  عملیات

هاست روبات تلگرام-100M-IA
600,000ریال سه ماهه
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • ندارد افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • ندارد دامنه رایگان
هاست روبات تلگرام-500M-IB
1,200,000ریال سه ماهه
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • ندارد افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • ندارد دامنه رایگان
هاست روبات تلگرام-1000M-IC
1,800,000ریال سه ماهه
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • ندارد افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • ندارد دامنه رایگان