دسته بندی ها

  عملیات

لینوکس پرحجم 10 گیگ + دامنه COM
معامله بسته نرم افزاری!
13,000,000ریال
هاست لینوکس پرحجم 10 گیگ به قیمت 999.000 تومان
دامنه COM به قیمت 734.000 تومان
جمعا 1.733.000 تومان
قابل پرداخت 1.300.000 تومان
هاست وردپرس پرسرعت 10 گیگ + دامنه COM
معامله بسته نرم افزاری!
18,990,000ریال
هاست وردپرس پرسرعت 10 گیگ به قیمت 1.799.000 تومان
دامنه COM به قیمت 734.000 تومان
جمعا 2.533.000 تومان
قابل پرداخت 1.899.000 تومان
هاست ووکامرس 10 گیگ + دامنه COM
معامله بسته نرم افزاری!
26,000,000ریال
هاست ووکامرس 10 گیگ به قیمت 3.000.000 تومان
دامنه COM به قیمت 734.000 تومان
جمعا 3.734.000 تومان
قابل پرداخت 2.600.000 تومان