لایت اسپید-5G-DAP-NVME
شروع از 890,000ریال ماهانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • NMVE نوع دیسک
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1 افزودن دامین
 • 1عدد IR دامنه رایگان
لایت اسپید-10G-DBP-NVME
شروع از 1,190,000ریال ماهانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • NMVE نوع دیسک
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1 افزودن دامین
 • 1عدد IR دامنه رایگان
لایت اسپید-15G-DCP-NVME
شروع از 1,490,000ریال ماهانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • NMVE نوع دیسک
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1 افزودن دامین
 • 1عدد IR دامنه رایگان
لایت اسپید-20G-DDP-NVME
شروع از 1,690,000ریال ماهانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • NMVE نوع دیسک
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1 افزودن دامین
 • 1عدد IR دامنه رایگان
لایت اسپید-50G-DEP-NVME
شروع از 2,300,000ریال ماهانه

 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • NMVE نوع دیسک
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1 افزودن دامین
 • 1عدد IR دامنه رایگان