جشنواره تابستانه شروع شد!! برای مشاهده پکیج ویژه مشتریان فعال به آدرس https://landing.talashnet.com/summer99 مراجعه نمایید.
کارت خرید - تلاش نت

پشتیبانی سایت و پرتال

پشتیبانی برنزی

1,500,000ریال
سه ماهه
کلیه مشترکین ویژه
100% Complete

پشتیبانی سرویس
100% Complete

جوملا و وردپرس پشتیبانی امنیتی
100% Complete

روزانه، هفتگی، ماهانه بک آپ
100% Complete

اختصاصی و ضد هک آنتی ویروس
100% Complete

ماهانه بسته کنترلی
100% Complete


پشتیبانی نقره ای

3,000,000ریال
سه ماهه
کلیه مشترکین ویژه
100% Complete

پشتیبانی سرویس
100% Complete

جوملا و وردپرس پشتیبانی امنیتی
100% Complete

روزانه، هفتگی، ماهانه بک آپ
100% Complete

اختصاصی و ضد هک آنتی ویروس
100% Complete

دو هفته بسته کنترلی
100% Complete


نصب آخرین بروزرسانی های پرتال

پشتیبانی طلایی

6,000,000ریال
سه ماهه
کلیه مشترکین ویژه
100% Complete

پشتیبانی سرویس
100% Complete

جوملا و وردپرس و پرتال پشتیبانی امنیتی
100% Complete

روزانه، هفتگی، ماهانه بک آپ
100% Complete

اختصاصی و ضد هک آنتی ویروس
100% Complete

هفتگی بسته کنترلی
100% Complete

3 پست در هفته تولید محتوا
100% Complete

4 عدد در ماه اسلاید
100% Complete


نصب آخرین بروزرسانی های پرتال

پشتیبانی سوپر طلایی

15,000,000ریال
سه ماهه
شرکتها و سازمانها و مراکز تحقیقاتی ویژه
100% Complete

پشتیبانی و نگهداری سرویس
100% Complete

پرتال های سازمانی پشتیبانی امنیتی
100% Complete

روزانه، هفتگی، ماهانه بک آپ
100% Complete

اختصاصی و ضد هک آنتی ویروس
100% Complete

روزانه بسته کنترلی
100% Complete

10 پست در هفته تولید محتوا
100% Complete

20 عدد در ماه اسلاید
100% Complete

2 عدد طراحی پوستر
100% Complete

یک نفر در هفته کارشناس حضوری
100% Complete


نصب آخرین بروزرسانی های پرتال