نمایندگی هاست Reseller

نمایندگی RA

Akár   150,000ریال
havonta
کنترل پنل cpanel/Plesk
100% Complete

دیسک 2 گیگابایت
10% Complete

پهنای باند 40.000 مگابایت
10% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RB

Akár   250,000ریال
havonta
کنترل پنل cpanel/Plesk
100% Complete

دیسک 5 گیگابایت
25% Complete

پهنای باند 100.000 مگابایت
25% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RC

Akár   350,000ریال
havonta
کنترل پنل cpanel/Plesk
100% Complete

دیسک 10 گیگابایت
50% Complete

پهنای باند 200.000 مگابایت
50% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین

نمایندگی RD

Akár   600,000ریال
havonta
کنترل پنل cpanel/Plesk
100% Complete

دیسک 20 گیگابایت
100% Complete

پهنای باند 400.000 مگابایت
100% Complete


دیگر امکانات نامحدود
تحویل آنی با پرداخت آنلاین