شروع از
180,000ریال
سالانه
هاست شرکتی-100M-HA
فضا
50 مگابایت
پهنای باند
15 گیگابایت
پارک دامین
نامحدود
افزودن دامنه
قابل ارتقا
دیگر امکانات
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
ثبت دامنه IR
رایگان
شروع از
330,000ریال
سالانه
هاست شرکتی-200M-HB
کنترل پنل
سی پنل
پهنای باند
20 گیگابایت
پشتیبانی 24 ساعته
رایگان
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
دامنه رایگان
1عدد IR
شروع از
440,000ریال
سالانه
هاست شرکتی-500M-HC
کنترل پنل
سی پنل
پهنای باند
40 گیگابایت
پشتیبانی 24 ساعته
رایگان
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
دامنه رایگان
1عدد IR
شروع از
56,000ریال
ماهانه
هاست شرکتی-1000M-HD
کنترل پنل
سی پنل
پهنای باند
50 گیگابایت
پشتیبانی 24 ساعته
رایگان
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
دامنه رایگان
1عدد IR
شروع از
100,000ریال
ماهانه
هاست شرکتی-2000M-HE
کنترل پنل
سی پنل
پهنای باند
100 گیگابایت
پشتیبانی 24 ساعته
رایگان
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
دامنه رایگان
1عدد IR