جشنواره #یلداطوری شروع شد!!! برای مشاهده تخفیف ها به لینک https://landing.talashnet.com/yalda98 مراجعه نمایید.
کارت خرید - تلاش نت
شروع از
180,000ریال
سالانه
100 مگابایت
کنترل پنل
سی پنل
پهنای باند
15 گیگابایت
پشتیبانی 24 ساعته
رایگان
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
دامنه رایگان
1عدد IR
شروع از
330,000ریال
سالانه
200 مگابایت
کنترل پنل
سی پنل
پهنای باند
20 گیگابایت
پشتیبانی 24 ساعته
رایگان
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
دامنه رایگان
1عدد IR
شروع از
440,000ریال
سالانه
500 مگابایت
کنترل پنل
سی پنل
پهنای باند
40 گیگابایت
پشتیبانی 24 ساعته
رایگان
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
دامنه رایگان
1عدد IR
شروع از
56,000ریال
ماهانه
1000 مگابایت
کنترل پنل
سی پنل
پهنای باند
50 گیگابایت
پشتیبانی 24 ساعته
رایگان
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
دامنه رایگان
1عدد IR
شروع از
100,000ریال
ماهانه
2000 مگابایت
کنترل پنل
سی پنل
پهنای باند
100 گیگابایت
پشتیبانی 24 ساعته
رایگان
SubDomain
نامحدود
FTP
نامحدود
Email
نامحدود
MYSQL
نامحدود
امکانات دیگر
نامحدود
افزودن دامین
نامحدود
پرداخت
آنلاین
تحویل
آنی
دامنه رایگان
1عدد IR