هاست شرکتی-100M-HA
شروع از 180,000ریال سالانه
 • 50 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • قابل ارتقا افزودن دامنه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • رایگان ثبت دامنه IR
هاست شرکتی-200M-HB
شروع از 330,000ریال سالانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • نامحدود افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان
هاست شرکتی-500M-HC
شروع از 440,000ریال سالانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • نامحدود افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان
هاست شرکتی-1000M-HD
شروع از 56,000ریال ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • نامحدود افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان
هاست شرکتی-2000M-HE
شروع از 100,000ریال ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • رایگان پشتیبانی 24 ساعته
 • نامحدود SubDomain
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود امکانات دیگر
 • نامحدود افزودن دامین
 • آنلاین پرداخت
 • آنی تحویل
 • 1عدد IR دامنه رایگان