کارت خرید

هاست لینوکس شرکتی
 • Product 1

  100 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 15 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  • دامنه رایگان IR
  شروع از
  18,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  200 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 20 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  • دامنه رایگان IR
  شروع از
  33,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  500 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 40 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  • دامنه رایگان IR
  شروع از
  44,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  1000 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 50 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  • دامنه رایگان IR
  شروع از
  56,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  2000 مگابایت

  • کنترل پنل CPANEL
  • پهنای باند 100 گیگ
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان
  • نامحدود SubDomain
  • نامحدود FTP
  • نامحدود Email
  • نامحدود MYSQL
  • نامحدود امکانات دیگر
  • نامحدود افزودن دامین
  • پرداخت آنلاین
  • تحویل آنی
  • دامنه رایگان IR
  شروع از
  100,000/mo
  سفارش دهید