کارت خرید

هاست ویندوز شرکتی
 • Product 1

  100 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 15.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  46,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  200 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 20.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  58,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  500 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 40.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  95,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  1000 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 50.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  145,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  2000 مگابایت

  • Plesk کنترل پنل
  • 100.000 مگابایت پهنای باند
  • دیگر امکانات نامحدود
   تحویل آنی با پرداخت آنلاین
  شروع از
  225,000/mo
  سفارش دهید