یافتن کالاها و سرویسها


طرح تابش
سرعت 128 تا 4 مگ
حجم 13 گیگ
زمان طرح 3 ماه
200,000ریال به صورت یک بار

طرح تلاش
سرعت 128 تا 10 مگ
حجم 90 گیگ برای 3 ماه
حجم 56 گیگ برای 12 ماه
زمان طرح 15 ماه
1,526,000ریال به صورت یک بار

طرح شتاب
سرعت 128 تا 10 مگ
حجم 56 گیگ
زمان طرح 12 ماه
800,000ریال به صورت یک بار

طرح کیمیا
سرعت 128 تا 6 مگ
حجم 74 گیگ
زمان طرح 12 ماه
2 تا 8 صبح نیم بهاء محاسبه میگردد
1,300,000ریال به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution