کارت خرید

200,000ریال

طرح تابش
سرعت 128 تا 4 مگ
حجم 13 گیگ
زمان طرح 3 ماه
1,526,000ریال

طرح تلاش
سرعت 128 تا 10 مگ
حجم 90 گیگ برای 3 ماه
حجم 56 گیگ برای 12 ماه
زمان طرح 15 ماه
800,000ریال

طرح شتاب
سرعت 128 تا 10 مگ
حجم 56 گیگ
زمان طرح 12 ماه
1,300,000ریال

طرح کیمیا
سرعت 128 تا 6 مگ
حجم 74 گیگ
زمان طرح 12 ماه
2 تا 8 صبح نیم بهاء محاسبه میگردد

Powered by WHMCompleteSolution